Barnevernsammenslåing i Lesja og Dovre:

I rute til 1. september

Etter noen forsinkelser er sammenslåingen av barnevern mellom Lesja og Dovre i rute, med nytt mål om å endelig forening den 1. september.

Tone Merete Kirkestuen og Stina Storhaug Løkken ved barnevernsavdelinga i Dovre ser fram til en ny hverdag med nye lokaler og nye kolleger den 1. september. 

Abonnent

I april i fjor ble det vedtatt i et felles kommunestyremøte mellom Lesja og Dovre at de to kommunene skulle slå seg sammen med felles NAV-kontor med base på Dombås, og felles barnevern med base i Lesja.

Nytt lokale
Det ble opprinnelig satt et mål om en fullstendig sammenslåing den 1. juni, men på grunn av forsinkelser ble det satt nytt mål om å bli ferdig til 1. september, som de nå jobber fram mot, og ifølge barnevernleder Hildegunn Dalum, og økonomisjef og fungerende rådmann i Lesja, Øyvind Engen, er prosjektet for øyeblikket i rute.