SpareBank 1 Lom og Skjåk kjøper seg inn i regnskapshus:

– Vår filosofi er å vere nære kunden

Den lokale banken har no kjøpt aksjar i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN, og blir dermed medeigar i landets nest største regnskapsaktør med eigen rådgjevingsavdeling.

Startar samarbeid: SpareBank 1 Lom og Skjåk kjøper askjer i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN. Frå venstre: Marknads- og kommunikasjonsansvarleg i SpareBank 1 Lom og Skjåk, Kristin Lonbakken, Administrerande banksjef i SpareBank 1 Lom og Skjåk, Unni Strand, Administrerande direktør i SpareBank 1 Regnskapshuset, Jon Havdal, og HR-partner i SpareBank 1 Regnskapshuset, Helen Kosberg. 

Abonnent

Administrerande banksjef i SpareBank 1 Lom og Skjåk, Unni Strand, meiner at bank, rekneskap og rådgjeving er ting som heng i hop, og ønskjer med dette å oppretthalde og vidareutvikle arbeidsplassar i Nord-Gudbrandsdalen.