367 817 kroner til gode formål i Lesja og Dovre - Sjå kven som fekk kva i 2018

I fjor tildelte Norsk Tipping om lag 5,5 milliardar kronar til gode formål i heile Noreg.

Administrerande direktør i Norsk Tipping, Åsne Havnelid.  Foto: Norsk Tipping

Abonnent

I Dovre fekk seks formål spelemidlar i 2018, medan det i Lesja var ni formål som fekk tildelt pengar frå Norsk tipping.