Bytta ut treet med leire

Det var ikkje berre smedlina på Hjerleid som hadde gjestelærar denne veka. Også elevane ved design og trearbeid fekk besøk, av keramikar Steinar Garberg.

Møbelsnekker Miriam Morinoko hadde lite erfaring med leire frå før, men lagde denne bysta av ein alv. 

Abonnent

Treskjerarane fekk dermed prøve seg på utforming av leire i staden for tre, noko som nokre av dei hadde erfaring med frå før.