Kommunestyrets vedtak realiserer Tussheim-utbygging i 2019

På torsdagens kommunestyremøte i Lesja vedtok kommunestyret å forskuttere 690 000 kroner til utbygging av dagsturhytte og opprusting av tursti opp til Tussheim.

Oppgradert tursti og ny dagsturhytte på Tussheim kan bli en realitet i 2019.  Foto: Arkiv

Abonnent

Prosjektet som har en kostnad på 1,8 millioner kroner kan dermed realiseres i 2019 etter kommunestyrets vedtak. Så langt har Lesja kommune bevilget 379 000 kroner til prosjektet. Det jobbes fremdeles med eksterne midler gjennom investorer, hvor det så langt har blitt bevilget 195 000 kroner, av 350 000 som er budsjettert.