Desse «pussar opp» Dombås til sommaren – Vil ønske turistane velkommen

Nå på slutten av våren og på starten av sommaren har ei ivrig gruppe dugnadsarbeidarar gjort sitt for å gjere Dombås meir attraktivt for både lokale å besøkande.

Dugnadsgjengen samlar seg fleire gonger i veka for å pynte og stelle med Dombås. Dei består blant anna av (f.v.) Randi Brennhaug, Arne Stigen, Gunnar Langbakk og Jostein Lindrud.  

Abonnent

«Grønn Gruppe på Dombås» var starta av Randi Brennhaug, og har saman med ein del andre pensjonistar etablert seg som eit frivillig organ gjennom frivilligheitssentralen på Furukroken.