Her går det skikkeleg galt med olabilen

Leik og moro sto på timeplanen for 8. klasse ved Dovre ungdomsskule denne fredagen, da det var klart for olabilløp.
Abonnent

Ni elevar i faget arbeidslivsfag deltok i løpet, som hadde delt seg opp i gruppar og bygde kvar sin olabil.