Rune gjekk frå traktorseljar til moskusguide:

– Ingenting er meir gjevande enn å tilby folk noko dei sett pris på

Rune Nørstegård frå Lora har nyleg starta som moskusguide på Dovrefjell, gjennom selskapet Dovre og Lesja Aktiv.

tidlegare traktorseljar: Rune Nørstegård har gått over frå å vere traktorseljar til å bli moskusguide på Dovrefjell. 

Abonnent

Selskapet vart etablert i april tidlegare i år saman med Hjerkinnhus, og driv så langt med moskussafari på Dovrefjell. Nørstegård er sjølv guide, saman med Jo Even Kolstad frå Trondheim.