Gjorde fjøset om til festsal

Erik Fenstad Langedalen ved pilegrimsgarden Budsjord innvia den nye festsalen på garden med bryllaup i helga.

Erik Fenstad Langedalen har gjort fjøset på Budsjord om til ein festsal. 

Abonnent

Det gamle fjøset under låven på Budsjord har vore nytta til lagring gjennom dei siste åra sidan Langedalen tok over drifta i 2012. Som seinaste del i prosjektet å restaurere og ta i bruk bygningane på garden har fjøset fått eit litt løft og kan nå brukast til selskap.