Valdagen i Lesja:

- Ikkje i tvil om kva eg skulle stemme

Vallokala i Lesja har opplevd jamn trafikk i løpet av sjølvaste valdagen.
Abonnent

Trass mange førehandsrøyster i kommunen var det mange som tok turen innom vallokala under sjølvaste valdagen for å røyste i kommune- og fylkestingsvalet.