Lesja Arbeiderparti: - Vi deppar ikkje

Stor forandring vart det ikkje for Arbeiderpartiet i Lesja etter årets kommuneval, men ein oppgang på 1,3 prosent stemmar.

Arbeiderpartiet i Lesja, med ordførarkandidat Gry Sletta i spissen, er fornøgde med årets valresultat. 

Abonnent

Ordførarkandidat for partiet i Lesja, Gry Sletta, er fornøgd med resultatet etter første telling, som tydar på at partiet får behalde same tal mandatar som før.