Seksten søkarar til sjukepleierstilling i Dovre

Seksten personar har søkt på jobb som sjukepleier/helsefagsarbeider/helsesekretær ved Dovre legekontor.
Abonnent

Det er her snakk om ei 60 prosent-stilling ved Helse- og rehabiliteringsavdelinga på Dovre legekontor, med moglegheit for fast tilsetjing på sikt. Det kan bli aktuelt å utvide med 40 prosent prosjektstilling (eitt år) i ein anna teneste ved Helsehuset, ifølgje stillingsannonsa.