torsdag 10.06 2021

Opprop om E136: Vi krever oppstart innen utgangen av 2022

– Nå må politikerne sikre at arbeidet kommer i gang på den viktigste eksportvegen i Møre og Romsdal, sier en gruppe næringsdrivende i Møre og Romsdal.

mandag 07.06 2021

– Vi har ikkje matjord å miste

onsdag 02.06 2021

Skulehistoria til dovringane på garasjesalg?

lørdag 29.05 2021

Bedriftene banker på døra når ny sykehusstruktur landes

mandag 24.05 2021

DEBATT:

- Gjennom en etablering av Dovre Enspire vil vi skape valgfrihet og det beste for våre barn, både i den offentlige og den private skolen

fredag 21.05 2021

Etterlyser svar i skolesaken

fredag 14.05 2021

DEBATT:

Hva fører til sentralisering og hvordan skal vi motvirke dette?

søndag 09.05 2021

– Som innflytter i en alder hvor barn har begynt å bli aktuelt, ville jeg ikke en gang vurdert å bosette meg på Dovre.

tirsdag 04.05 2021

Vinning og tap ved etablering av friskole i Dovre

fredag 30.04 2021

Nå rigges framtidas norske matproduksjon

mandag 26.04 2021

Skolesaken i Dovre: – Et vedtak i retning av forfall, en indre, lokal sentralisering som på sikt innebærer en tom bygd, tomme hus og folk som kjenner avmakt

søndag 25.04 2021

Kostbar og prinsippløs domstolreform

"Gjennom nedleggingene av domstoler er nå stort sett alt som var av motstemmer blant domstollederne rydda av banen."

torsdag 22.04 2021

Takker Lesja og Dovre for innsamling til årets kreftforeningen:

Ditt bidrag nytter

Koronapandemien ble et hinder, men stopper ikke engasjementet for kreftformene få overlever.

fredag 16.04 2021

Høyres politi i dataskyene

Høyres forståelse av hva som er lokalt og nært politi har hatt en interessant utvikling de siste årene. Senterpartiet mener regjeringa har gjort politiet og beredskapen fjernere fra folk.

onsdag 14.04 2021

– En bygdeskole er ikke BARE en skole

torsdag 08.04 2021

Nå haster det for arbeidsfolk og bedrifter

Regjeringen har lagt fram en gjenåpningsplan uten et eneste kompensasjonstiltak for ansatte og bedrifter. Men krisen er ikke over før folk er tilbake i jobb.

tirsdag 06.04 2021

Jordbruk, matproduksjon og beredskap