tirsdag 16.03 2021

Tysk kjøtt må merkes med et stort EU-flagg

mandag 15.03 2021

3 timar eller 30 minutt til sjukehus

søndag 07.03 2021

Kvar er vi når det gjeld?

torsdag 04.03 2021

Skog, klima og telling!

onsdag 03.03 2021

Egosentriske sykehusaksjonister på Lillehammer

mandag 01.03 2021

Arealer, ressurser og produksjonsmåter

tirsdag 23.02 2021

– Bør vi ha en rådgivende folkeavstemning i Innlandet fylke om ny sykehusstruktur?

lørdag 20.02 2021

DEBATT:

Om helseforetaksmodellen og sykehusstruktur

Sykehusuttalelse vedtatt på fylkesårsmøte Oppland Senterparti 20.02.21

torsdag 18.02 2021

– Fastlegekrisen rammer distriktene hardt

Luftambulanselege Kjernlie: – Tenk på fremtidige generasjoner og sørg for at vi får et Mjøssykehus

DEBATT:

Beitebruk og rovvilt i Lesja

"Isolert sett er det bra at tapsprosenten går ned fra ett år til et annet, men vi må se at det er flere årsaker til nedgangen."

søndag 14.02 2021

- Om bonden ikkje får levert slaktet sitt til rett pris, kva gjer han da?

fredag 12.02 2021

Budsjettmidler i jordbruket for hvem?

torsdag 11.02 2021

Svar på innlegg fra Lesja Sau og geit og Lesja Beitesamlag:

Tap av sau 2020 og erstatningsoppgjøret for Lesja

Avdelingsdirektør hos Statsforvalteren i Innlandet, svarer på innlegg fra Lesja Sau og geit og Lesja Beitesamlag i Vigga 28. januar.

torsdag 04.02 2021

DEBATT:

Vi vil ha levende bygder

Så var vi her igjen. Spørsmål om kommunesammenslåing er nok en gang satt på dagsorden og vi politikere i Nord-Gudbrandsdalen skal ta stilling til invitasjonen fra Vågå kommune.

– Bonden trenger forbrukeren – og motsatt

– Vi hører en del ganger at utvalg og kvalitet er dårlig blant norske matvarer. Hva legges til grunn for en slik påstand, skriver lederen i Oppland Bonde- og Småbrukerlag

onsdag 03.02 2021

«Ei bygd er borte»

fredag 29.01 2021

– Jeg er helt enig i at en utrykningstid på 1 time og 39 minutter er for lang tid