fredag 05.06 2020

– Kostnadssprekker med Stortinget som gissel

Stortinget vedtar hvert år mye penger til viktige Samferdselsprosjekter. Totalt i 2020 er Samferdselsbudsjettet på over 74 milliarder kroner.

torsdag 04.06 2020

Beitesesongen er her

– Eg er redd den stygge statistikken frå Lesja vil fortsette også i år når Miljødirektoratet ikkje evner å utføre tiltak som kan endre dette, seier Eirik Sæther, leiar i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Lesja og Dovre lokallag.

– Fjellhagen ved Kongsvold bør utvikles

fredag 22.05 2020

Kongsvoll fjellhage videreføres ikke med dagens konsept

På Kongsvoll har det vært fjellhage siden 1924, og NTNU Vitenskapsmuseet har hatt ansvaret for hagen siden 1966. Når vi nå avvikler vår aktivitet i hagen, så har det sine årsaker. Vi vil her gå nærmere inn på disse.

– Flomsikring må bygge på kunnskap

Også i Innlandet står vi foran en vårflom som kan bli større enn på mange år. I 1995 gikk det 2500 kubikkmeter med vann i sekundet i Lågen – og nesten like mye i 2011 og 2013. Disse storflommene har gitt oss to ting: hundrevis av tiltak i vassdragene – og kunnskap om hvor flomforebygging virker.

torsdag 14.05 2020

Innlandet kobles av nok en gang

– Regjeringens utsettelse er skuffende og dramatisk for Innlandet. Nå må vi sette vår lit til at Stortinget retter opp denne villede avsporinga fra Regjeringas side, sier Rune Støstad.

onsdag 13.05 2020

– Frivillighetssentralene – en suksesshistorie vi skal ta vare på

Frivilligheten er viktig for både kommuner og innbyggere over hele landet. Nå må vi alle sørge for å bidra til å at suksesshistorien med frivillighetssentraler kan fortsette i årene fremover.

onsdag 06.05 2020

Ta vare på lokalavisene våre!

mandag 13.04 2020

På sporet av matsikkerhet

I NRK-serien «Tore på sporet» kunne vi nylig følge en ung mann som hadde vokst opp hos gode adoptivforeldre i Hallingdal, men som nå søkte sitt biologiske opphav i Romania.

mandag 06.04 2020

Folk i arbeid - jord i hevd

Overskrifta har vært slagordet til Norsk Bonde og Småbrukarlag i en årrekke.

torsdag 02.04 2020

En påske som vil definere oss

Inngangen til årets påske er ulik alt vi har opplevd tidligere. Samfunnet preges av hjemmeskoler, hjemmebarnehager, hjemmekontor og permitteringer. Det er derfor viktigere enn noen gang at vi henter fram de beste egenskapene vi innlendinger har.

tirsdag 31.03 2020

Korona, flom og skogbrann - en krevende kombinasjon

Koronakrisen gjør det sannsynlig at vi i år kan måtte håndtere to eller flere kriser samtidig. Da er det spesielt viktig at vi er godt forberedt, sier Per Morten Lund, direktør transport og samfunn i Statens vegvesen.

torsdag 26.03 2020

- Jeg ønsker å dra på hytta i påska!

fredag 20.03 2020

– Det er ikke livsviktig å være på hytta

Tilbud til fritidsbeboere er en viktig debatt. Men tiden for å ta den debatten er ikke nå.

No må også kommunane og annonsørane ta vare på lokalavisene

– No er vi inne i ei tid der både tradisjonelle annonsørar, men også kommunedirektørar, rådmenn og lokale politikarar, i praksis kan visa at dei verkeleg meiner å støtte opp om norske medier og lokale aviser, seier Geir K. Hus.

mandag 16.03 2020

Hilsen fra ordføreren:

– Vi lesjinger er verdensmestere i dugnad og mer enn noen gang er det viktig at vi fortsetter med det

Ordføreren i Lesja retter en stor takk til alle som legger ned en ekstra innsats nå.