Nok er Nok

Hvor lenge skal ungene våre være brikker i økonomiske innsparinger i Dovre kommune? Det er ikke mer enn to år siden spørsmål om struktur og endringer var på agendaen i arbeidet med økonomiplanen og store innsparinger. Den gangen ble det vedtatt å beholde skolestrukturen slik den har vært og er i dag. Men resultatet ble ikke slik vi hadde tenkt. Ressursene til skolene ble redusert og Dovremodellen forsvant litt etter litt og som en garanti for å beholde gode skoler fikk vi innført eiendomsskatt.
Debatt

Onsdag 5/9 var alle representanter i FAU på alle skoler i Dovre, invitert på informasjonsmøte om alternative innsparingsforslag for oppvekstektoren. Vi fikk se tall for 3% og 6% innsparings forslag, som begge har stor påvirkning når det kommer til våre barns hverdag og fremtid. Å greie ut om alle forslaga vi fikk framlagt tar tid, men kort oppsummert vil enda mer innsparing i skolesektoren svekke kvaliteten og innholdet i tilbudene som er på skolene ytterligere.

Dovremodellen er utformet av ansatte i Dovre kommune og er blitt en merkevare, og ikke minst noe Dovre har fått både nasjonal anerkjennelse og høstet internasjonal interesse for. Dovremodellen gir høy lærer-kompetanse og høy lærertetthet i vanlig klasse. Det gir tett oppfølging av elevene. Den går i korte trekk ut på at man er to lærere tilstede i klasser med 12 elever eller mer, og at skolen dermed har stor mulighet til å handle etter den enkeltes behov både faglig og sosialt. Dette gjør ikke bare at elever med spesielle behov kan fortsette å være i klassen, men også er modellen med på å heve det faglige nivået. Det virker preventivt mot mobbing og styrker det psykososiale miljøet i klassen. Å kunne være to lærere i basisfag, er med å skape ro og god arbeidsinnsats - og statistikken er klokkeklar: Dovremodellen er med å styre den enkeltes sjanser til å bestå grunnskole og videregående, og senere lykkes i arbeidslivet. I ytterste konsekvens vil en person som faller inn i NAV-systemet fra 18 års alder kunne koste staten, altså oss, 30 millioner kroner i løpet av et liv! For ikke å snakke om den menneskelige kostnaden for vedkommende person. Det viser hvor viktig tidlig innsats og gode rutiner er fra grunnskolen.