Nok er Nok

Hvor lenge skal ungene våre være brikker i økonomiske innsparinger i Dovre kommune? Det er ikke mer enn to år siden spørsmål om struktur og endringer var på agendaen i arbeidet med økonomiplanen og store innsparinger. Den gangen ble det vedtatt å beholde skolestrukturen slik den har vært og er i dag. Men resultatet ble ikke slik vi hadde tenkt. Ressursene til skolene ble redusert og Dovremodellen forsvant litt etter litt og som en garanti for å beholde gode skoler fikk vi innført eiendomsskatt.
Debatt

Onsdag 5/9 var alle representanter i FAU på alle skoler i Dovre, invitert på informasjonsmøte om alternative innsparingsforslag for oppvekstektoren. Vi fikk se tall for 3% og 6% innsparings forslag, som begge har stor påvirkning når det kommer til våre barns hverdag og fremtid. Å greie ut om alle forslaga vi fikk framlagt tar tid, men kort oppsummert vil enda mer innsparing i skolesektoren svekke kvaliteten og innholdet i tilbudene som er på skolene ytterligere.