– Hva er hensikten med å utsette skolesaken når de står fast på sitt standpunkt om å samle barneskolene på Dombås?

Debatt

Den 14. oktober vedtok kommunestyret mot Høyre sin stemme å utsette til budsjettmøte 16. desember, saken om endringer i skolestrukturen i Dovre. På lederplass den 17.oktober kaller Vigga dette en merkelig ting å gjøre. De hevder at hadde Senterpartiet med sitt flertall fattet det vedtaket som var forventet kunne de sikret seg at saken gikk akkurat slik de ønsket, og i stedet gir Sp fra seg den viktigste avgjørelsen i Dovre på lang tid.