Dovre Kommunestyre - hva skjer med miljøet der?

Det er vondt å lese referater fra møtene.
Debatt

NB! Alle som har data kan følge møtene på nettet. (til orientering)

Det er vanskelig å godta bl.a. at ordføreren sine følelser har vært en helvetes høst! Med dette som bakteppe er det mye som har gått galt må vite!

Vi har fått en ung, god og respektabel ordfører som er lovlig valgt. Dette fortjener hun ikke!

Jeg oppfordrer alle i AP-gruppen om å ta vare på vår ordfører både utenfor og i Kommunesalen!

Takk til Ingrid Tøndel som gjorde dette i siste kommunestyremøtet (10. febr. -20)

Som gode rollemodeller er det viktig å tenke over hva/hvordan en sier ting og hvordan en oppfører seg.

Ta vare på hverandre i steden for å være kamphaner.

Videre ønsker jeg som innbygger i Dovre at som alle andre: bør medlemmer av Kommunestyre holde seg for gode til skittkasting på sosiale medier!

Dette er dårlige forbilder. (Vi vil da ikke ha AMERIKANSKE TILSTANDER !?)

Jeg vil anbefale innlegget til Øivind Frich og Svend-Ola Hådi på Facebook 11/2-20.

Kloke ord!