Hilsen fra ordføreren:

– Vi lesjinger er verdensmestere i dugnad og mer enn noen gang er det viktig at vi fortsetter med det

Ordføreren i Lesja retter en stor takk til alle som legger ned en ekstra innsats nå.
Debatt

Kjære alle lesjinger!

Jeg vil i dag berømme dere alle for å ta del i den nasjonale dugnaden vi står overfor. Dette gjør vi for innbyggerne, for kommunen, for landet vårt og ikke minst for hele verden. Vi lesjinger er verdensmestere i dugnad og mer enn noen gang er det viktig at vi fortsetter med det. Jeg er stolt av dere alle som tar ansvar, stolt av helsepersonell som har omstilt seg på svært kort tid og stolt av alle tilsatte i organisasjonen vår som gjør en formidabel innsats i en krevende situasjon. Det er ikke tvil om at dugnadsånden lever i beste velgående og mange frivillige har meldt seg til å ta del i vår tids største dugnad.

Jeg vet ikke hva de neste dagene og ukene vil inneholde. Situasjonen forandrer seg time for time- dag for dag. Men mer enn noen gang er jeg sikker på at det kan ikke kommuniseres nok informasjon og om at samtlige må bidra der man kan. I tillegg er det viktig å oppsøke tilgjengelig informasjon på nettet for å holde seg oppdatert.

Jeg er glad for at vi har tydelige leger som fatter vedtak etter smittevernloven. Jeg kan ikke få fullrost legene i Lesja og Dovre godt nok for å ta situasjonen på alvor. Vi må gjøre det vi kan for å avgrense et virus som kan få fatale konsekvenser for mennesker. Det kommunelegene våre bestemmer er av hensyn til hele befolkningen i en tid der beredskapen vår blir satt på prøve. Dette både skal og må vi respektere og jeg har full tillit til at det legene avgjør er til det beste for våre innbyggere. Det er smertefullt å måtte la dette gå utover lokalt næringsliv men samtidig helt nødvendig for å trygge hele befolkningen. Vi gjør det som må til for å hindre ytterligere spredning av koronaviruset. Som ordfører er det betryggende å se at nå har alle partiene i landet samlet seg om en krisepakke for dere som blir rammet i arbeidslivet. At våre stortingspolitikere står sammen er en styrke i en tid vi aldri har hatt før.

I Lesja har vi en utfordring med at vi til tider har langt flere fritidsinnbyggere enn antall fastboende. Jeg er svært glad for at regjeringen nå har kommet med tydelige retningslinjer for at folk skal holde seg hjemme og ikke på hytta i denne ekstraordinære situasjonen. Heldigvis så ser det ut til at de fleste etterlever dette og respekterer vedtaket. Når hele landet er i krise må alle ta del i dugnaden.

Jeg vil rette en stor takk til felles krisestab for Lesja og Dovre kommuner som nå jobber nær sagt døgnet rundt for å trygge våre innbyggere og for å sikre at alle får både riktig og viktig informasjon. At vi er to kommuner som står tett sammen nå er en styrke i seg selv. Vår beredskap blir - og vil bli utfordret - i tiden fremover da vi ikke har full oversikt over hva som venter.

Som ordfører for Lesja vil jeg også rette en stor takk til samtlige ansatte i kommunen og alle innbyggere som på hver sin måte bidrar i et historisk dugnadsarbeid.

Jeg har sett flere oppfordringer om å holde hodet kaldt og hjertet varmt - det skal vi også gjøre sammen i Lesja.