– Det er ikke livsviktig å være på hytta

Tilbud til fritidsbeboere er en viktig debatt. Men tiden for å ta den debatten er ikke nå.

Illustrasjonsfoto 

Debatt

Det er heller ikke en menneskerett. Fredag kom det pressemeldinger fra både Norsk hyttelag og Norsk hytteforbund. I media meldes det om hytteeiere som i desperasjon kontakter kommunen de har hytte i for å få dispensasjon til å være på hytta.

Det er vedtatt en forskrift om at det ikke er lov å oppholde seg på hytta si, dersom denne ligger i en annen kommune enn der man bor. Dette fordi man ikke skal belaste kommunenes helsetjenester som ikke er dimensjonert for dette, både med koronasmitte og andre helsehendelser. Dette burde være enkelt å forstå.

Det er unntakstilstand i Norge. Skoler og barnehager er stengt. Folk blir oppfordret til å forflytte seg minst mulig, og holde seg mest mulig i ro. Vi skal holde avstand og vi skal vaske hender. Da er det ikke tiden for å reise på hytta, fordi det passer best for akkurat deg.

Dette er snakk om ei påskeuke, og muligens noen måneder. Det er ikke snakk om et forbud på livstid. Norsk hytteforbund sier at hyttelivet er noe av det mest typiske i vår kultur. Jo, det er typisk norsk å ha fritidsbolig. Men den tradisjonelle kulturen er ikke høystandard hytter med fire bad, sju garasjer og 17 utelamper. Det er de små og enkle hyttene, selv om dette har snudd og det er høystandardhytter er det som er trenden nå.

Vi vil ha dere på besøk, bare ikke akkurat nå. Når man er oppfordret til å ikke besøke hjemmene til folk, er det bare skikk og bruk å ikke reise på besøk til andre kommuner. Fluktinstinktet har slått til for fullt. Hyttefolk som bor i tettbygde strøk ønsker seg bort fra folk. Dette er forståelig. Innbyggerne i hyttekommuner vil ikke ha flere folk inn, dette er også fullt forståelig. Det er ikke bare i tettbygde strøk redselen for å bli syk er stor, det gjelder også i utkantstrøk. Her er avstanden til helse- og akuttjenester ofte stor, og det er ikke ledig pasientkapasitet til mange hyttefolk. Det er dette som er hovedgrunnen til denne forskriften - man må sørge for at det er god nok kapasitet til å hjelpe alle.

Dette blir på mange måter en innenlands versjon av å «hjelpe dem der de er», et uttrykk som Fremskrittspartiet har fått sterk kritikk for. Men nå har de voksne (les: Regjeringen) bestemt en husregel om at alle skal være hjemme. Da bør vi lytte til det, og det blir likt for alle. Norges Hytteforbund mener at hytter en er en ressurs og ikke et problem i disse virustider, og at brukt på riktig måte vil hytteeierne være en del av løsningen og ikke problemet. Løsningen nå er ikke å flytte folk over store områder.

Norsk hyttelag skriver at «hyttelivet er noe av det flotteste vi har, og vi er like glade i hyttekommunen vår som de som bor der hele året. Når ting er vanskelige, gir hytta frihet. Når det er krise, er hytta det tryggeste vi har. Det er ikke det minste rart at vi er mange som ønsker å søke dekning på hytta når pandemien truer». Hvis dette stemmer, så er det nå det er tiden for å vise det. Hvis du reiser på hytta, tar du fra dem som bor der sin frihet.

Norsk hytteforbund skriver at det bør være mulig å skrive under på at det skal være forbudt å bruke fritidseiendom som karantenestasjon eller sykdomsopphold. Hvem skal kontrollere om dette blir overholdt? Hvis det da skjer noe som gjør at det kreves hjelp fra helsetjenesten, skal man da la være å reagere? Og man kan være smittet før man reiser til hytta si, og risikerer dermed å smitte andre på vegen.

Det stilles med rette spørsmål om hyttekommuner har kapasitet til å håndtere alle fritidsbeboere ved når det er høysesong. Da må man ikke glemme at man da ikke skal takle en verdensomspennende pandemi samtidig, men det kan skje andre ting som også kan være utfordrende når innbyggertallet fordobler seg mange ganger. Dette har blitt ekstra synlig nå. God standard på hyttene gjør også at de blir brukt mer. Derfor er kommunenes tjenester til innbyggerne noe som må diskuteres. Men- det er ikke tiden for dette nå. Norge og verden har verre ting å tenke på enn at noen ikke får lov til å reise på hytta. Bli hjemme, pust med magen og vask hendene. Bruk energien din på de du er glad i, og gled deg heller til neste påske som forhåpentligvis er uten frykt for koronavirus.