- Jeg ønsker å dra på hytta i påska!

Hytta  Foto: Privat

Debatt

JEG ØNSKER Å DRA PÅ HYTTA I PÅSKA!

Men det skal jeg ikke. Ikke vil jeg heller.

Og jeg vet hvorfor. Jeg har personlig erfaring.

I 2005 brakk jeg lårbeinet på Dalsida i Lesjafjellet. En kjenning med satellittelefon fikk kontakt med Luftambulansen på Dombås som fløy 20 km i luftlinje inn til ulykkesstedet.

I helikopteret var det tre mann – flyger, lege og redningsmann. Etter undersøkelse, smertestillende injeksjon og «bisettelse» på båre returnerte helikopteret til basen på Dombås.

Fra Dombås ble jeg kjørt i ambulansebil til Regionsykehuset i Trondheim (St Olavs Hospital nå). I ambulansen var det to personer – sjåfør og sykepleier.

Mitt uhell belastet beredskaps- og helsetjenesten. I alt fem helsearbeidere var i arbeid i flere timer.

Vi har i dag en helt ekstrem nasjonal krisesituasjon. Samtidig går det mot påske og høysesong i fjellet der hyttekommunene er i maksimal beredskap. Ansatte i helse- og beredskapstjenesten er allerede hardt presset. Da skal vi utenbygds, som er så heldige å ha hytter, holde oss vekk.

Så håper jeg å kunne reise til fjells igjen – kanskje allerede når bjørka har fått museører og gauken sier ko-ko i liene? Det blir stas. Og det er en god følelse å glede seg også. Ikke sant?Men det skal jeg ikke. Ikke vil jeg heller.