Folk i arbeid - jord i hevd

Overskrifta har vært slagordet til Norsk Bonde og Småbrukarlag i en årrekke.
Debatt

Aldri før har disse ordene vært mer aktuelle enn nå. Et lite virus fører til den største arbeidsløsheten i Norges etterkrigshistorie. I tillegg går deler av det norske jordbruket en spennende vekstsesong i møte når det gjelder arbeidskraft. I svært lang tid har vi hatt omtrent null respekt for dyrket jord, og omdisponert mange tusen dekar til andre formål enn matproduksjon. Landbrukspolitikken har ført til at mye areal, særlig i marginale områder, ikke lengre brukes. Det siste gjelder en god del kornareal. Norsk arbeidskraft i jordbruket er også blitt mangelvare de siste ti-årene. Dette vises godt i disse koronatider, når det legges restriksjoner på det enkelte lands inn og utreise av folk. Denne utviklinga har NBS advart mot en rekke ganger. NBS har arbeidet for bedre lønnsomhet og flere arbeidshender i jordbruket, både igjennom jordbruksforhandlingene og i landbrukspolitikken ellers. Økt lønnsomhet og arbeidshender gir grunnlaget for jord i hevd og dermed en sikker og stabil tilgang av mat, produsert i Norge. Vårt slagord er basisen for å holde oppe en sikker matproduksjon, styrke distriktsjordbruket, holde matjorda i hevd og øke sjølforsyningen av mat. Vi forventer at våre politikere er enig med oss og tar grep.