Korleis skal skulestrukturen i Dovre vere?

Debatt

Mandag 15. juni skal Dovre Kommunestyre fatte vedtak i skulesaka.