Skjebnemøtet nærmer seg

Debatt

Ja så dramatisk må det forestående kommunestyremøtet i Dovre beskrives.

Det handler om framtida til Dovre Skole og ungene som sokner til denne skolen. Det handler om barnas foreldre og søsken. Det handler om et helt lokalsamfunn.

Er det virkelig slik at noen få representanter for sammenslåing av barneskolene, skal bestemme skjebnen til skolen og ungene. Er dette blitt en prestisjesak for noen forsmådde politikere?

Det kan umulig være slik at Dovre Skole skal ofres for en slikk og ingenting. For hvem vet egentlig hva det spares i kroner og øre. Dersom det er slik at det skal ofres tilsatte i kommunen, så er vel de også en inntekt for kommunen, i form av skatt og som gode innbyggere. Har kommunen råd til å miste flere innbyggere. Skal Dovre kommune bruke tida og kreftene framover på å bygge ned deler av bygda eller sørge for trivsel og livskraft i hele Dovre. Det er vel ikke til å komme fra at skolenedlegging har negative konsekvenser på omgivelsene i Dovre tettsted. Det er så mange positive aktiviteter å fokusere på. Bruk tida på det kjære politikere.

Vi glemmer fort, men det var en stor grunn til at det ble et politisk skifte ved forrige valg. Folket vil ikke at Dovre skole skal legges ned.

Det fantes penger før til to barneskoler, de finnes også i framtida.

Stem for to skoler kommunestyrerepresentanter, vis at dere har egne meninger.