– Vi kan se helt bort fra skolestørrelse som faktor i hvor gode resultater skolen leverer

Vi er i innspurten i skulesaka i Dovre. Det koker litt, både i det politiske miljøet, og heldigvis også hos innbyggerne. Slike saker vekker sterke følelser og engasjement. Og de politiske motpolene blir ekstra synlige.
Debatt

At kommuneøkonomien er tynnslitt, kan vi vel alle være enige om, men så strides da de politiske miljøene om hvor innsparingene skal komme og hvordan prioriteringene skal være. Dovrelista har ved flere anledninger, som opposisjonsparti, lagt fram alternative budsjett, der samme sum spares, men der man likevel beholder dagens skolestruktur med to barneskoler. Disse alternativene har nærmest blitt latterliggjort av tidligere administrasjon og politisk ledelse.