– Vi vil føre en rettferdig næringspolitikk!

Gruppeleder for Lesja Høyre, Hanne Alstrup Velure.  Foto: Arkiv

Debatt

Lesja kommunestyre hadde i møte 11. juni oppe sak om mulig ettergiving av husleie til bedrifter som leier lokaler av Lesja kommune. En edel tanke – men Lesja Høyre stemte mot forslaget av viktige prinsipielle grunner. Vi forvalter skattebetalernes penger – og de må fordeles rettferdig.

Mange bedrifter har det tøft etter nedstengning på grunn av korona. Det er viktig at det offentlige – både stat og kommune – gjør sitt ytterste for å hjelpe bedrifter over kneiken. Men med vedtaket som Lesja kommunestyre gjorde, forfordeler man de bedrifter som er leietagere hos andre enn Lesja kommune; leietagere som kanskje ikke har samme mulighet for å ettergi husleie som Lesja kommune tar seg. Slik gjør man det i realiteten mer lukrativt å leie av kommunen enn av private utleiere eller å ha egne lokaler for sin bedrift. Det blir en utidig konkurransevridning som jeg er usikker på om i realiteten er lov.

For noen år tilbake hadde vi en sak av lignende karakter. Lesja kommune utlyste gratis boligtomter for å stimulere til økt tilflytting og folketall. Så var det en privat grunneier som samtidig hadde investert i byggemodning av boligtomter for salg. Kommunen satte dermed seg selv og den private tomeselger i en uheldig og asymmetrisk konkurransesituasjon. Kommunestyret løste saken ved å innføre et tilskudd til kjøp av valgfri boligtomt.

Slik burde også den dagsaktuelle saken være løst. Skal det ytes støtte i form av ettergitt husleie til noen av kommunens leietagere, så må bedrifter som står i samme økonomiske situasjon som disse men som leier hos andre eller har egne lokaler, kunne søke kommunen på lik linje. Vi ønsker et blomstrende privat næringsliv i Lesja kommune; da må vi holde tunga rett i munnen og føre en rettferdig næringspolitikk!