Interpellasjon Ordførerrollen og samarbeidsklima; som ikke ble behandlet som en interpellasjon.

Jeg hadde sendt inn en interpellasjon «Ordførerrollen og samarbeidsklima» til Kommunestyremøte som ble gjennomført den 28/9-2020.
Debatt

Den ble mottatt av ordfører 10 dager før møtet og satt opp på sakskartet i forkant, uten innvendinger.
Ordfører ringte en halvtime før møtestart og snakket noe utydelig om at hun ikke opplevde det som en interpellasjon, men heller som spørsmål. Jeg sa meg ikke enig, og mente at dette helt klart var en interpellasjon og skulle behandles deretter. Hun mente og at det ikke var en prinsipiell sak, men at den andre interpellasjonen som var sendt inn av Erland Wigenstad «om å jobbe frem gode saker i Dovre Kommune» var det.