Fakta om norsk landbruk i dag – og dommedagsprofetiene!

Anne Gro Veseth, Åse Britt Storhaug von Rappe, Hanne Alstrup Velure, Ann-Kathrin Storhaug von Rappe og Kristin Nyhagen i Lesja Høyre.  Foto: Privat

Debatt

Mange av oss husker «Får i kål»-utspillet til Vedum og andre tvilsomme profetier om Høyres landbrukspolitikk i 2012. Retorikken fikk feste seg, og i en undersøkelse for Norsk Bondelag samme år, svarte 30% av respondentene at de trodde de måtte avvikle driften om Høyres politikk ble innført. Men status etter 7 år med Høyre i regjering er at landbruket blomstrer, og vi opplever fornøyde bønder som føler seg både sett og hørt!