Forskjellsbehandling

Debatt

Det har vore litt av ei framsyning i to kommunestyre den siste veka. Vi har høyrt om kor bra det er at «endeleg er spaden satt i jorda for ny brannstasjon» og vi har vore vitne til at "vi forstår brannsjefen sitt ynskje om ein betre brannstasjon".