Lesjaskog brannstasjon - litt av en historie

Dette er ingen fullgod løsning i forhold til det vi kunne ha fått, skriver Knut Nytun i Dovre Sp.
Debatt

Det har i sju år vært kalkyler, forslag, økonomiske rammer og vedtak med endrede rammer og nye vedtak. I november 2017 ble felles formannskap forelagt en ramme på 7 millioner for kjøp og oppgradering av Lesja Bilruter sin garasje, som er et både nyere og større bygg enn det som benyttes. Etter benkeforslag ble rammen vedtatt endret til 5,7 millioner. Hvorfor; men det var antagelig denne ideen om at det fantes andre alternativer og at en kunne utnytte eksisterende ressurser.
Det ble ikke noe kjøp av bussgarasjen og disse andre mulighetene som er tilgjengelig 24/7 og som har blitt dradd frem er ikke lokalisert.