Debatt:

Lesjaskog Brannstasjon – vedtak på feil grunnlag

"Hvor lenge skal vi holde på med denne saken? Jeg mener bestemt at nå må vi få den landet. Slik som dette kan vi ikke holde på."
Debatt

Denne saken dreier seg om å få bygget om Lesjaskog brannstasjon slik at det blir en fullverdig løsning. Det er tidligere vedtatt å bevilge 8.5 millioner kroner til oppgraderingen. Anbudet innenfor rammen dekker ikke alt som er behovet og derfor er det også vedtatt 3 opsjoner:
- Borebrønner og legge inn jordvarme
- Tilbygg for materiell og garasjering av ett kjøretøy m/henger
- Ferdigstilling av 2. etasjen
I tillegg til opsjonene 500 000 kroner til konsulent og uforutsette utgifter.