Skuldingane haglar - igjen!

Debatt

Gjennom fleire debattinnlegg i Vigga i løpet av den siste veka har representantar frå Senterpartilaga både i Lesja og Dovre sett fram grove skuldingar mot Lesja Arbeiderparti. No kan vi ikkje lenger la dei stå uimotsagt.