- Dovre vil ikke dele på regningen. Men det er fortsatt anledning til å snu

Debatt

Endelig! Nå blir det en komplett og framtidsretta brannstasjon/beredskapssenter for hele bygda og brannmannskapet får et betraktelig hevet arbeidsmiljø. Brannsjefen sa det veldig godt i kommunestyremøtet vårt: det er ingen forskjell på en brannstasjon og et beredskapssenter - de må ha det utstyret som trengs og det må legges til rette for de fasilitetene som lovkravene setter.