DEBATT:

Nytt slakteri på Otta: – Hadde eg framleis hatt ku, ville ho nok hamna hjå Nortura

Debatt

Sidan eg ikkje lengre har ku eg rår over kvar skal ende sine dager, hadde eg tenkt å ikkje fronte synspunkter om etablering av nytt slakteri i Nord-Gudbrandsdalen.