– Jeg er redd for at endring i skolestruktur automatisk betyr nedleggelse av ungdomstrinnet på Lesjaskog

Debatt

Jeg leser i GD 27/11-20 at en ny utredning om sammenslåing av ungdomstrinnene i Lesja kommune skal settes i gang. Igjen skapes det usikkerhet rundt skolen på Lesjaskog. Det vil det alltid gjøre når en ny utredning settes i gang, siden vi er den minste skolen i kommunen. Jeg er redd for at en “endring i skolestruktur” i ungdomsskolen automatisk betyr nedleggelse av ungdomstrinnet på Lesjaskog, og flytting til Lesja.