Om sams skule for lesjingan

Debatt

Allereie som ungdom på 80-talet sakna eg å ikkje kjenne dei som budde nørdst i bygda mi. Å bli 14 år, snart konfirmant, og såleis bli kjend med om lag ti nye sambygdingar, var både spennande og gjevande.