– Vi forstår at flere har spørsmål knyttet til den nye private skolen

Nyvalgt styre: Styret i Dovre EnSpire skole består av Leif Håvard Røstad (f.v.), Mathias Skrugstad (styreleder), Hans Kåre Vorkinnslien (vara), Aina Torjul, Rune Leren, Iver Tore Skomakerstuen og Kine Stokstad (vara). Sistnevnte var ikke til stede da bildet ble tatt.  Foto: Monica Hjelle

Debatt

Styret i Dovre EnSpire forstår at flere har spørsmål knyttet til den nye private skolen som er planlagt i Dovre kommune. Denne skolen er først og fremst tenkt som et alternativ til den kommunale skolen, som etter sammenslåingen av barneskolene vil finne sted der Dombås barneskole er lokalisert i dag. Dovre EnSpire blir et gratis skoletilbud på lik linje med den kommunale skolen. Det er med andre ord ikke aktuelt med skolepenger. EnSpire følger de nasjonale retningslinjene, både når det gjelder de grunnleggende ferdighetene og nasjonale prøver som skal teste disse ferdighetene. EnSpire følger også læreplan godkjent av Utdanningsdirektoratet. Visjonene og verdiene til EnSpire skildrer de mest fundamentale intensjonene skolen har i opplæringen: