- Å miste lam over tid får konsekvenser for husdyravlen

Debatt

Blant kommunene i Innlandet fylke, er Lesja den kommunen med størst tap av søyer og lam på utmarksbeite.