Det stille rovdyrproblemet

Debatt

Innlandet er et stort fylke med ulik rovdyrproblematikk. Rovdyrpolitikken har over tid vært gjenstand for konflikt og særlig ulven har fått stor mediedekning – nå sist i forbindelse med flytting av Elgåulven.