Hvem har ansvaret når et helsepersonell i Gudbrandsdalen blir drept på jobb?

Debatt

Mange med meg ser at nærpolitireformen var et dekknavn for tidenes politiske røveri av stedlige politiressurser i blant annet Gudbrandsdalen. I Gd har det siste halvåret vært omtalt flere hendelser av alvorlig karakter, der politiets responstid har vært opp mot to timer. Det er for trange økonomiske rammer og for strenge innsparingskrav for å ivareta en god beredskap! Det er sannheten og ansvaret beror hos justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) og Ernas regjering.