Når ambisjoner må vike for alder

Debatt

Det er besynderlig å stå på utsiden og bivåne Dovres politiske strategi i kampen som innovative, ambisiøse og attraktive.