– NTP på god vei, men ikke i mål

Debatt

19. mars kom regjeringens Nasjonal transportplan (NTP) for samferdselsprosjekter mellom 2022–2033. God mobilitet skaper attraktive bo- og arbeidsregioner i hele Innlandet og gir bedriftene gode forbindelser til markedene. Det blir fortsatt store infrastrukturprosjekter i Innlandet. Likevel er vi ikke hørt på viktige prosjekter som industrivegen Rv4 helt inn til Oslo, Intercity til Lillehammer, Godspakka og E16 gjennom Fagernes.

Samferdselspolitikk skal være både god klima, nærings- og arbeidslivspolitikk. Med mange av prosjektene i NTP legges det til rette for at bedrifter i Innlandet kan skape arbeidsplasser og bygge regionen til ett felles- bo og arbeidsmarked.

Dette fikk vi inn i NTP

Innlandet har vært tydelig i prioriteringene inn mot NTP. Vi er derfor godt fornøyd med at Rv4 Mjøsbrua – Gjøvik (Hunndalen), RV25 Hamar – Løten og E6 Otta – Dombås med laksevegen E136 videre til Vestnes prioriteres og tas inn i porteføljen til Nye Veier.

Regjeringen legger opp til å bruke over en milliard kroner på å utbedre riksveg 3 i perioden 2022–2033. Her er Rv3 en av tretten utbedringsstrekninger som løftes inn i NTP. Disse skal utbedres etter «Valdresmodellen», som betyr at det bygges tilfredsstillende standard over lengre strekninger. Gjøre tiltak der vi må, beholde og forsterke der vi kan.

Fylkesveiene i Norge fikk 16 milliarder over 12 år. Dette er en helt nødvendig start for våre 7.500 kilometer med fylkesveier i Innlandet, hvor vedlikeholdsetterslepet er formidabelt.

Dette må vi jobbe for å få inn i NTP

Av Innlandets felles prioriteringer har regjeringen ikke tatt inn Rv4 helt inn til Oslo, Intercity mellom Hamar og Lillehammer og E16 gjennom Fagernes. Rv4 er industrivegen og langs den skapes det verdier for over 70 milliarder i året og gir grunnlag for flere tusen arbeidsplasser. Intercity er selve ryggraden i transporttilbudet for halve den norske befolkningen og er et stort miljøprosjekt. E16 er den vintersikre vegen over fjellet og Fagernes er den «siste» proppen som må løses.

Vi setter nå vår lit til opposisjonen som skal forhandle om NTP før den besluttes i Stortinget før sommeren. Budskapet fra Innlandet er klart og tydelig. Hele Industrivegen Rv4 må inn i NTP. Det samme med E16 Fagernes og for Intercity må målene om 2 avganger i timen til Lillehammer i 2034 stå fast. Og, vi må ha tydelige ambisjoner for Godspakka, hvor bygging av Norsenga-terminalen på Kongsvinger er aller viktigst.

Endrede reisevaner

Pandemien har ført til mer hjemmekontor og mindre jobbreiser. Dette blir nok mer vanlig også etter pandemien er over. Allikevel vil nok befolkningsvekst og ønske om bedrifter og bosetting i hele Innlandet gi behov for videre samferdselsutbygging.

Til tross for Corona blir bygging av vei og bane likevel viktig. Det må bli mulig å ha gode transportårer til utlandet for alle eksportbedrifter, der er vi ikke helt i dag.