Svar om eiendomsskatt:

– Det er tverrpolitisk enighet om dette

Debatt

Jeg må nok en gang fastslå at politikere ikke har laget en «kalkulert og gjennomtenkt plan» i prosess om eiendomsskatt. Jeg vil samtidig benytte anledningen til å konstatere at det er tverrpolitisk enighet om samtlige momenter i sak om eiendomsskatt, utenom promillen på verker og bruk, i Lesja kommunestyre.