Jordbruk, matproduksjon og beredskap

Debatt

Senterpartiet ønsker å ivareta og utvikle jordbruket, øke sjølforsyningsgraden og beredskapen, opprettholde kulturlandskapet og naturmangfoldet, samtidig som vi sikrer bonden og hele verdikjeden lønnsomhet. Vi vil ha trygg mat av høy kvalitet, og matvaresikkerhet og -beredskap må stå sentralt.