Skolesaken i Dovre: – Et vedtak i retning av forfall, en indre, lokal sentralisering som på sikt innebærer en tom bygd, tomme hus og folk som kjenner avmakt

Debatt

Vi er mange utflytta dovringer som undrer oss og er sjokkert over at Dovre kommune har fattet vedtak om å nedlegge Dovre skule (på Dovre) og flytte elevene – i alt hele 55 – over til Dombås fra 1. august i år. Vedtaket ble fattet 15. juni 2020 og er begrunnet med kommunens økonomiske situasjon og for å sikre høy kvalitet i skolen. Den nye barneskolen på Dombås skal hete Dovre skole – kanskje som plaster på såret? Slik jeg ser det, er dette et politisk styrt vedtak i retning av forfall, en indre, lokal sentralisering som på sikt innebærer en tom bygd, tomme hus og folk som kjenner avmakt. Og jeg kunne lagt til; dette skjer i Lars Moens heimbygd! Han var skolestatsråd og pådriver for byggingen av skolen. AP har nå tatt inn i sitt sentrale program at det skal gjøres en historisk innsats for distrikts-Norge. Hva tenker Dovre AP?