Vinning og tap ved etablering av friskole i Dovre

Debatt

Jeg slutter meg til Astrid Sæthers oppfordring i innlegget under Debatt i Vigga 22. april, der hun etterlyser en konsekvensanalyse av vedtaket om å legge ned Dovre skole. Hun ber om at vi som bor i Dovre må få vite hva kommunen sparer på å legge ned Dovre skole, og at vi får lagt fram en samfunnsanalyse som viser ringvirkningene for innbyggerne på sikt med dette vedtaket.