Etterlyser svar i skolesaken

Brevet fra Sæther og Hundevadt  Foto: Skjermdump

Debatt

Astrid Sæther og Helle Hundevadt har den seinare tida hatt innlegg om skolesaka i Dovre der dei stiller ein del spørsmål, mellom anna om den økonomiske sida av saka. Vi i Ramperoe på Jetta med fleire etterlyser svara frå rådmannen og håpar at svara kjøm snart.