Bedriftene banker på døra når ny sykehusstruktur landes

Debatt

Helse Sør-Øst RHF har besluttet å videreføre planen for utvikling av Sykehuset Innlandet. Prosjektet er berammet til 8,65 milliarder kroner (2018-kroner). Med ny sykehusstruktur skal morgendagens helsetjenester for innbyggerne i Innlandet bygges. Det skal investeres i fysiske bygg. Men, det skal også utvikles morgendagens helsetjenester for innbyggerne i Innlandet. Dette vil bidra til ytterligere næringsvekst og jobbskaping i hele Innlandet.