Skulehistoria til dovringane på garasjesalg?

Debatt

Eg viser til reportasje i Vigga 27. mai 2021 om korleis Dovre skule skal tømmast.