Opprop om E136: Vi krever oppstart innen utgangen av 2022

– Nå må politikerne sikre at arbeidet kommer i gang på den viktigste eksportvegen i Møre og Romsdal, sier en gruppe næringsdrivende i Møre og Romsdal.

Undergangen ved Skirimoen er den største flaskehalsen på E136 i Romsdalen i dag.  Foto: SKJERMDUMP: DAVO MEDIA/RAUMA NÆRINGSLAG

Debatt

E136 Romsdalen har stått øverst på prioriteringslisten for samferdselsutbedringer i Møre og Romsdal de siste to Nasjonale Transportplaner (NTP) uten at noe har skjedd. Når Stortinget nå skal behandle ny NTP vil denne vegstrekningen etter all sannsynlighet overføres til Nye Veier sin portefølje.

Vi som står bak dette oppropet tar ikke stilling til hvem som skal bygge vegen, men er bekymret for at vegstrekningen igjen skal utsettes, denne gang av Nye Veier som står fritt å prioritere blant sine strekninger. Vi ber derfor om at Stortinget i vedtaket setter krav til at oppstart av utbedringene på E136 skal igangsettes senest innen utgangen av 2022.
Vi har ventet lenge nok.

Nå må politikerne sikre at arbeidet kommer i gang på den viktigste eksportvegen i Møre og Romsdal.

Oppropet er underskrevet av:

Rauma Næringslag v/ Styreleder Marcus Brevik
Norges Lastebileier-Forbund v/ Regionsjef Jan-Ove Halsøy
NHO Møre og Romsdal v/ Regiondirektør Espen Remme
Veøy AS v/ Driftsleder Arne Langseth
PostNord AS v/ Distriktssjef Espen Nielsen
Wenaas Workwear AS v/ Daglig leder Katrine Wold Deunk
Polyform AS v/CEO Vidar Aasestrand
Freja Transport & Logistics AS v/ Regiondirektør Stein Arve Waagan
Kroken Gruppen AS v/ Styreleder Svein Kroken
Arvid Gjerde AS v/ Styreleder Arvid Gjerde