Tankar frå tilsette i Lesja barnehage

Debatt

I desember 2020 vart det vedteke i kommunestyret at barnehagane skulle vere "sommarstengt i tre veker". Før vi har fått "prøvd ut" vedtaket, kjem det eit innspel frå Lesja Senterparti i kommunestyret 10.6. Det er likevel ikkje dette vi reagerer mest på, men vi reagerer på haldningane til barnehagane som kjem fram i innlegget.