Hold framdrift, snakk sammen og finn løsninger sammen

Planleggingen av E6 Øyer – Otta fortsetter og det er ikke rett fram. Byggestart er i beste fall i 2024. Det forutsetter at vi rykker fram flere plasser på lista over prosjekter i porteføljen til Nye Veier.

Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet  Foto: Moment

Debatt

Samfunnsmålet med E6 fra Øyer til Otta er å få en effektiv, robust og trafikksikker transportåre, som bidrar til lokal, regional og nasjonal utvikling. En ny E6 skal gi en enklere reisehverdag og legge til rette for et felles bo- og arbeidsmarked.